ComLoc 2013. XII Congrés de Comunicación LocalComLoc 2013. XII Congreso de Comunicación LocalComLoc 2013. XII Congreso de Comunicación Local

Universitat Jaume I. 16 y 17 de diciembre 2013

ComLoc-logoSeguix el Congrés en streaming

Amb l’abrupte anunci del tancament de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), produït en la vesprada del passat dimarts 5 de novembre de 2013, el món acadèmic considera necessari celebrar una trobada de caràcter científic que contribueixa a llançar llum sobre les causes que poden ajudar-nos a comprendre com s’ha pogut arribar a aquest punt, així com a donar visibilitat també a les conseqüències i l’abast de l’impacte que la fi de les emissions de la radiotelevisió pública valenciana pot tenir en el futur, a curt i mig termini.

El tancament de RTVV es produeix en el context d’una profunda crisi del model de les radiotelevisions públiques, no només a Espanya, sinó també a escala europea, amb antecedents tan dramàtics com el tancament de la radiotelevisió pública grega, en el marc de la greu crisi econòmica que assota especialment els països del sud d’Europa. En efecte, actualment vivim un moment en el qual s’està qüestionant l’existència dels serveis de gestió pública, sota la forta pressió del pensament neoliberal, que advoca així, en el camp de la comunicació, per la desaparició de les ràdios i televisions públiques de cobertura regional. En el cas de la Comunitat Valenciana, territori amb una llengua i cultura pròpies, RTVV compleix un paper essencial en la promoció del valencià, i d’ella depèn el futur de nombroses empreses del sector de la comunicació que configuren el sistema comunicatiu d’aquesta comunitat autònoma.

La mala gestió d’aquesta entitat pública ha derivat, després de més d’una dècada de fort endeutament acumulat, i del sobredimensionament de la plantilla de treballadors i treballadores, en una situació límit que ha dut a l’anunci del tancament del servei públic, considerat per molts com essencial per al desenvolupament i progrés del nostre sistema d’autogovern i, en definitiva, per a la bona salut de la nostra democràcia.

Avui, més que mai, creiem necessari promoure reflexions sobre el paper que les ràdios i televisions públiques de proximitat han de jugar en la societat. Açò passa, necessàriament, per l’anàlisi crítica de l’acció política dels darrers anys en la gestió de RTVV, així com per l’estudi de les llums i ombres de l’evolució d’aquesta entitat, que acumula vint-i-quatre anys d’història. El món acadèmic no ha estat aliè al desenvolupament d’investigacions sobre aquest important agent del sistema comunicatiu valencià, i que, en aquests moments, sent la necessitat d’elevar la seua veu per donar a conèixer l’activitat científica que s’ha produït durant aquests anys i que se segueix produint actualment.

A més, i no menys important, una trobada d’aquestes característiques també pot servir per a la recerca de solucions i de fórmules que puguen fer viable el projecte d’una radiotelevisió pública valenciana. Considerem que les investigacions acadèmiques sobre la radiotelevisió de proximitat tanquen, amb freqüència, una dimensió prospectiva valuosa per enfrontar-nos als desafiaments i reptes de la nostra realitat social.

En definitiva, la celebració d’aquest congrés té com objectiu principal analitzar el paper rellevant que tenen les radiotelevisions de proximitat públiques com RTVV, així com promoure un acostament entre el món acadèmic i els àmbits professionals directa i indirectament afectats pel dramàtic tancament d’aquest important mitjà de comunicació públic.

Dia 1-Dilluns 16 de desembre

 9:00-9:30 Recepció i lliurament de materials

9:30-10:00 Inauguració

10:00-11:00 Ponència. “Raons i implicacions de la crisi de RTVV: pensar el futur” Ramón Zallo Elguezabal. Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Universitat del País Basc.

11:00-12:00 Ponència. “Evolució i crisi del model públic de proximitat”. Juan Carlos Miguel de Bustos. Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Universitat del País Basc.

12:00-12:30 Pausa cafè

12:30-14:30 Taula rodona: “L’impacte de la crisi de RTVV en el món acadèmic i l’educació”. Juan José Bas (Universitat Cardenal Herrera-CEU), María Teresa Mercado (Universitat Cardenal Herrera-CEU), José Luis González (Universitat Miguel Hernández d’Elx), Guillermo López (Universitat de València), Mar Iglesias (Universitat d’Alacant), Hèctor Pérez (Universitat Politècnica de València). Moderador: Andreu Casero Ripollés (UJI).

14:30-16:30 Dinar

16:30-17:30 Ponència. “Indispensabilitat de la televisió pública en l’escenari convergent”. Emili Prado i Picó. Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Universitat Autònoma de Barcelona.

17:30-18:00 Pausa cafè

18:00-20:00 Taula rodona. “Els treballadors de RTVV davant la crisi de l’empresa”. Alberto Ramírez (Realitzador), César Pérez (productor), Lola Bañón (Periodista), Vicent Mifsud (Periodista), Ricardo Macián (Operador de càmera), Frederic Ferri (Periodista), Carles Gámez (Guionista). Moderador: Francisco Fernández Beltrán (UJI).

Dia 2-Dimarts 17 de desembre

10:00-11:00 Ponència: “Mancances de l’Informe de PricewaterhouseCoopers sobre RTVV a propòsit de la qualitat periodística”. Josep Lluís Gómez Mompart i Francesc A . Martínez Gallego. Catedràtics de Periodisme. Universitat de València.

11:00-11:30 Pausa cafè

11:30-13:30 Taula rodona: “El sector audiovisual davant la crisi de RTVV”. Ximo Pérez (Pte EAVF), Vicente Orengo (Pte Avedis), Esther Castellano (Pta AECPCV), Carlota de Dios (Vpta Col · legi Oficial de publicitaris de la CV), Luis Lizarán (Pte ATRAU), Sergi Pitarch (Unió de Periodistes Valencians). Moderador: Javier Marzal Felici (UJI). Convidats: Representants de EAVF, AECPCV, ATRAU i Unió de Periodistes Valencians.

13:30-14:30 Ponència. “El paper del servei públic en l’era digital”. Enrique Bustamante. Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Universitat Complutense de Madrid.

14:30-16:30 Dinar

16:30-17:30 Ponència: “La rellevància estratègica de RTVV en el sistema comunicatiu valencià”. Javier Marzal Felici.Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Universitat Jaume I

17:30-18:00 Pausa cafè

18:00-20:00 Taula rodona: “L’impacte de la crisi de RTVV en la societat civil valenciana”. Natxo Badenes, Escola Valenciana, Jesús Figuerola, Associació d’Editors del País Valencià, Federació Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Ainhoa Alberola, Alumnado Ciencias de la Comunicación UJI. Modera: Roberto Arnau Roselló. Universitat Jaume I.

20:00-20:30 Cloenda

Universitat Jaume I. 16 y 17 de diciembre 2013ComLoc-logo

Síguelo en streaming

Al calor del abrupto anuncio del cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), producido en la tarde del pasado martes 5 de noviembre de 2013, el mundo académico considera necesario celebrar un encuentro de carácter científico que contribuya a arrojar luz sobre las causas que pueden ayudarnos a comprender cómo se ha podido llegar a este punto, así como a visibilizar también las consecuencias y el alcance del impacto que el fin de las emisiones de la radiotelevisión pública valenciana puede tener en el futuro, a corto y medio plazo.

El cierre de RTVV se produce en el contexto de una profunda crisis del modelo de las radiotelevisiones públicas, no sólo en España, sino también a escala europea, con antecedentes tan dramáticos como el cierre de la radiotelevisión pública griega, en el marco de la grave crisis económica que azota especialmente a los países del sur de Europa. En efecto, actualmente vivimos un momento en el que se está cuestionando la existencia de servicios de gestión pública, bajo la fuerte presión del pensamiento neoliberal, que aboga así, en el campo de la comunicación, por la desaparición de las radios y televisiones públicas de cobertura regional. En el caso de la Comunidad Valenciana, territorio con una lengua y cultura propias, RTVV cumple un papel esencial en la promoción del valenciano, y de ella depende el futuro de numerosas empresas de los sectores de la comunicación que configuran el sistema comunicativo de esta comunidad autónoma.

La mala gestión de esta entidad pública ha derivado, tras más de una década de fuerte endeudamiento acumulado, y del sobredimensionamiento de su plantilla de trabajadores, en una situación límite que ha llevado al anuncio del cierre de este servicio público, considerado por muchos como esencial para el desarrollo y progreso de nuestro sistema de autogobierno y, en definitiva, para la buena salud de nuestra democracia.

Hoy, más que nunca, creemos necesario promover reflexiones sobre el papel que las radios y televisiones públicas de proximidad han de jugar en nuestra sociedad. Esto pasa, necesariamente, por el análisis crítico de la acción política desarrollada en los últimos años en la gestión de RTVV, así como por el estudio de las luces y sombras de la evolución de esta entidad, que acumula 24 años de historia. El mundo académico no ha sido ajeno al desarrollo de investigaciones sobre este importante agente del sistema comunicativo valenciano que, en estos momentos, siente la necesidad de elevar su voz para dar a conocer la actividad científica que se producido durante estos años y que se sigue produciendo actualmente.

Pero, no menos importante, un encuentro de estas características también puede servir para la búsqueda de soluciones y de fórmulas que puedan hacer viable el proyecto de una radiotelevisión pública valenciana. Consideramos que las investigaciones académicas sobre la radiotelevisión de proximidad encierran, con frecuencia, una dimensión prospectiva valiosa para enfrentarnos a los desafíos y retos de nuestra realidad social.

En definitiva, la celebración de este congreso tiene como objetivo principal analizar el papel relevante que tienen las radiotelevisiones de proximidad públicas como RTVV, así como promover un acercamiento entre el mundo académico y los ámbitos profesionales directa e indirectamente afectados por el dramático cierre de este importante medio de comunicación público.

Día 1-Lunes 16 de diciembre

9:00-9:30 Recepción y entrega de material

9:30-10:00 Inauguración

10:00-11:00 Ponencia. “Razones e implicaciones de la crisis de RTVV: pensar el futuro” Ramón Zallo Elguezabal. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad del País Vasco.

11:00-12:00 Ponencia. “Evolución y crisis del modelo público de proximidad”. Juan Carlos Miguel de Bustos. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad del País Vasco.

12:00-12:30 Pausa café

12:30-14:30 Mesa redonda: El impacto de la crisis de RTVV en el mundo académico y la educación. Juan José Bas (Universidad Cardenal Herrera-CEU), María Teresa Mercado (Universidad Cardenal Herrera-CEU), José Luis González (Universitat Miguel Hernandez d’Elx), Guillermo López (Universitat de València), Mar Iglesias (Universitat d’Alacant), Héctor Pérez (Universitat Politècnica de València). Moderador: Andreu Casero Ripollés (UJI)

14:30-16:30 Comida

16:30-17:30. Ponencia. “Indispensabilidad de la televisión pública en el escenario convergente”. Emili Prado i Picó. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universitat Autònoma de Barcelona.

17:30-18:00 Pausa café

18:00-20:00 Mesa redonda. Los trabajadores de RTVV ante la crisis de la empresa. Alberto Ramírez (Realizador), César Pérez (Productor), Lola Bañón (Periodista), Vicent Mifsud (Periodista), Ricardo Macián (Operador de cámara), Frederic Ferri (Periodista), Carles Gámez (Guionista). Moderador: Francisco Fernández Beltrán (UJI)

Día 2-Martes 17 de diciembre

10:00-11:00 Ponencia: “Carencias del Informe de PricewaterhouseCoopers sobre RTVV a propósito de la calidad periodística”. Josep Lluís Gómez Mompart y Francesc A. Martínez Gallego. Catedráticos de Periodismo. Universitat de València.

11:00-11:30 Pausa café

11:30-13:30 Mesa redonda: El sector audiovisual ante la crisis de RTVV. Ximo Pérez (Pte EAVF), Vicente Orengo (Pte Avedis), Esther Castellano (Pta AECPCV), Carlota de Dios (Vpta Colegio Oficial de publicitarios de la CV), Luis Lizarán (Pte ATRAU), Sergi Pitarch (Unió de Periodistes Valencians). Moderador: Javier Marzal Felici (UJI). Invitados: Representantes de EAVF, AECPCV, ATRAU i Unió de Periodistes Valencians.

13:30-14:30 Ponencia. “El papel del servicio público en la era digital”. Enrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad Complutense de Madrid.

14:30-16:30 Comida

16:30-17:30 Ponencia: “La relevancia estratégica de RTVV en el sistema comunicativo valenciano”. Javier Marzal Felici. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universitat Jaume I.

17:30-18:00 Pausa café

18:00-20:00 Mesa redonda: El impacto de la crisis de RTVV en la sociedad civil valenciana. Natxo Badenes, Escola Valenciana, Jesús Figuerola, Associació d’Editors del País Valencià, Federació Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Ainhoa Alberola, Alumnado Ciencias de la Comunicación UJI. Modera: Roberto Arnau Roselló (Universitat Jaume I)

20:00-20:30 Clausura

Universitat Jaume I. 16 y 17 de diciembre 2013ComLoc-logo

Síguelo en streaming

Al calor del abrupto anuncio del cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), producido en la tarde del pasado martes 5 de noviembre de 2013, el mundo académico considera necesario celebrar un encuentro de carácter científico que contribuya a arrojar luz sobre las causas que pueden ayudarnos a comprender cómo se ha podido llegar a este punto, así como a visibilizar también las consecuencias y el alcance del impacto que el fin de las emisiones de la radiotelevisión pública valenciana puede tener en el futuro, a corto y medio plazo.

El cierre de RTVV se produce en el contexto de una profunda crisis del modelo de las radiotelevisiones públicas, no sólo en España, sino también a escala europea, con antecedentes tan dramáticos como el cierre de la radiotelevisión pública griega, en el marco de la grave crisis económica que azota especialmente a los países del sur de Europa. En efecto, actualmente vivimos un momento en el que se está cuestionando la existencia de servicios de gestión pública, bajo la fuerte presión del pensamiento neoliberal, que aboga así, en el campo de la comunicación, por la desaparición de las radios y televisiones públicas de cobertura regional. En el caso de la Comunidad Valenciana, territorio con una lengua y cultura propias, RTVV cumple un papel esencial en la promoción del valenciano, y de ella depende el futuro de numerosas empresas de los sectores de la comunicación que configuran el sistema comunicativo de esta comunidad autónoma.

La mala gestión de esta entidad pública ha derivado, tras más de una década de fuerte endeudamiento acumulado, y del sobredimensionamiento de su plantilla de trabajadores, en una situación límite que ha llevado al anuncio del cierre de este servicio público, considerado por muchos como esencial para el desarrollo y progreso de nuestro sistema de autogobierno y, en definitiva, para la buena salud de nuestra democracia.

Hoy, más que nunca, creemos necesario promover reflexiones sobre el papel que las radios y televisiones públicas de proximidad han de jugar en nuestra sociedad. Esto pasa, necesariamente, por el análisis crítico de la acción política desarrollada en los últimos años en la gestión de RTVV, así como por el estudio de las luces y sombras de la evolución de esta entidad, que acumula 24 años de historia. El mundo académico no ha sido ajeno al desarrollo de investigaciones sobre este importante agente del sistema comunicativo valenciano que, en estos momentos, siente la necesidad de elevar su voz para dar a conocer la actividad científica que se producido durante estos años y que se sigue produciendo actualmente.

Pero, no menos importante, un encuentro de estas características también puede servir para la búsqueda de soluciones y de fórmulas que puedan hacer viable el proyecto de una radiotelevisión pública valenciana. Consideramos que las investigaciones académicas sobre la radiotelevisión de proximidad encierran, con frecuencia, una dimensión prospectiva valiosa para enfrentarnos a los desafíos y retos de nuestra realidad social.

En definitiva, la celebración de este congreso tiene como objetivo principal analizar el papel relevante que tienen las radiotelevisiones de proximidad públicas como RTVV, así como promover un acercamiento entre el mundo académico y los ámbitos profesionales directa e indirectamente afectados por el dramático cierre de este importante medio de comunicación público.

Día 1-Lunes 16 de diciembre

9:00-9:30 Recepción y entrega de material

9:30-10:00 Inauguración

10:00-11:00 Ponencia. “Razones e implicaciones de la crisis de RTVV: pensar el futuro” Ramón Zallo Elguezabal. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad del País Vasco.

11:00-12:00 Ponencia. “Evolución y crisis del modelo público de proximidad”. Juan Carlos Miguel de Bustos. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad del País Vasco.

12:00-12:30 Pausa café

12:30-14:30 Mesa redonda: El impacto de la crisis de RTVV en el mundo académico y la educación. Juan José Bas (Universidad Cardenal Herrera-CEU), María Teresa Mercado (Universidad Cardenal Herrera-CEU), José Luis González (Universitat Miguel Hernandez d’Elx), Guillermo López (Universitat de València), Mar Iglesias (Universitat d’Alacant), Héctor Pérez (Universitat Politècnica de València). Moderador: Andreu Casero Ripollés (UJI)

14:30-16:30 Comida

16:30-17:30. Ponencia. “Indispensabilidad de la televisión pública en el escenario convergente”. Emili Prado i Picó. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universitat Autònoma de Barcelona.

17:30-18:00 Pausa café

18:00-20:00 Mesa redonda. Los trabajadores de RTVV ante la crisis de la empresa. Alberto Ramírez (Realizador), César Pérez (Productor), Lola Bañón (Periodista), Vicent Mifsud (Periodista), Ricardo Macián (Operador de cámara), Frederic Ferri (Periodista), Carles Gámez (Guionista). Moderador: Francisco Fernández Beltrán (UJI)

Día 2-Martes 17 de diciembre

10:00-11:00 Ponencia: “Carencias del Informe de PricewaterhouseCoopers sobre RTVV a propósito de la calidad periodística”. Josep Lluís Gómez Mompart y Francesc A. Martínez Gallego. Catedráticos de Periodismo. Universitat de València.

11:00-11:30 Pausa café

11:30-13:30 Mesa redonda: El sector audiovisual ante la crisis de RTVV. Ximo Pérez (Pte EAVF), Vicente Orengo (Pte Avedis), Esther Castellano (Pta AECPCV), Carlota de Dios (Vpta Colegio Oficial de publicitarios de la CV), Luis Lizarán (Pte ATRAU), Sergi Pitarch (Unió de Periodistes Valencians). Moderador: Javier Marzal Felici (UJI). Invitados: Representantes de EAVF, AECPCV, ATRAU i Unió de Periodistes Valencians.

13:30-14:30 Ponencia. “El papel del servicio público en la era digital”. Enrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad Complutense de Madrid.

14:30-16:30 Comida

16:30-17:30 Ponencia: “La relevancia estratégica de RTVV en el sistema comunicativo valenciano”. Javier Marzal Felici. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universitat Jaume I.

17:30-18:00 Pausa café

18:00-20:00 Mesa redonda: El impacto de la crisis de RTVV en la sociedad civil valenciana. Natxo Badenes, Escola Valenciana, Jesús Figuerola, Associació d’Editors del País Valencià, Federació Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Ainhoa Alberola, Alumnado Ciencias de la Comunicación UJI. Modera: Roberto Arnau Roselló (Universitat Jaume I)

20:00-20:30 Clausura

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.