Vídeotaller amb Guia Didàctica: EL CINEMA PERA TOTS


Com és el cinema del Mediterrani? Qué es necessita per a crear una pel·lícula? Ho descobrirem explorant el Mediterrani i decidirem quins elements són més importants per a rodar la nostra pel·lícula, creant un joc amb ells!