La Fundació ACM amb les cultures dels pobles de la Mediterrània

La Fundació ACM saluda el cartell de la Mostra de València / Cinema del Mediterrani que se celebrarà del 18 al 28 d’octubre de 2018.

Com és sabut, l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (ACM), ha sigut part significativa del moviment ciutadà que des de 2011 va denunciar el tancament per part de l’Ajuntament de València d’un esdeveniment cultural, patrimoni de la ciutat, de tan profund significat.

La Mostra de Cinema, la Trobada de Música i el Encontre d’Escriptors van expressar la voluntat de convertir València en un punt de trobada en llibertat de les cultures del mediterrani. Aqueixa voluntat plasmada en els anys vuitanta del segle passat per la corporació municipal que recentment recuperava la democràcia, es va anar difuminant gradualment i va voler ser enterrada definitivament l’any 2011.

Va ser l’embranzida i decisió de la ciutadania i amplis sectors de les forces de la cultura les que, sense resignar-se, es van agrupar en l’Associació Ciutadana que a partir de 2013 i fins al present, sota el nom de Mostra Viva del Mediterrani, van ressuscitar aquella iniciativa de profund calat cívic-cultural.

Mostra Viva del Mediterrani durant cinc anys (2013-2018) ha fet possible la presència continuada de les diverses expressions culturals dels pobles del Mediterrani a València. I enguany, el mes d’octubre es convertirà en el mes de les cultures dels pobles del mediterrani, a través d’expressions audiovisuals, musicals, literàries, d’arts escèniques i plàstiques assegurades per la Mostra de Cinema i les diverses activitats de la Mostra Viva del Mediterrani.

Acompanyem els dos cartells de referència, reiterant l’esperança i el suport de la Fundació ACM al fet que València siga seu permanent de l’expressió en llibertat de les cultures germanes dels pobles del Mediterrani.