Exposició d’instruments tradicionals de L’Àfrica Mediterrània


Àfrica posseeix una infinita varietat d’instruments musicals tradicionals de factura a vegades extremadament cuidada a vegades reduïda, tots tenen una cosa en comú: no són instruments produïts en massa. Els fabricants d’instruments professionals són estranys a Àfrica. Generalment, el músic fa el seu instrument, i li dona la seua personalitat.

De la mateixa manera, el músic-artesà comunica al seu instrument la seua pròpia llengua i l’adorna amb diferents símbols pirogràfics i aplicacions que el transformen en un historiògraf de la vida cultural i l’entorn natural en el qual es fabrica i s’utilitza.

Ens acompanya en la inauguració el Director del Museu del Bardo d’Alger, Harichane Zoheir i el músic i narrador d’Alger, Fayçal Belattar.