Mostra Viva a les xarxes culturals de la Mediterrània

Mostra Viva rep una excel·lent acollida en la seua presentació dins de les xarxes culturals de la Mediterrània. Entre els dies 9 i 13 d’abril l’associació ciutadana Mostra Viva. Cinema del Mediterrani ha participat en la trobada cultural Inter Xarxes, organitzada per la Fundació Anna Lindh a la ciutat marroquina de Taroudant. Sota el lema «L’art… instrument i expresió de les transformacións socials» les diverses associacions i col·lectius seleccionats des de set països de l’àrea euro-mediterrània (Tunísia, Marroc, Bèlgica, Luxemburg, Irlanda, Suècia i Espanya), al costat dels representants de la FAL a Alexandria i el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), han compartit activitats i projectes vinculats amb el patrimoni[…]

Mostra Viva a Taroudant, Marroc

L’associació ciutadana ‘Mostra Viva / Cinema del Mediterrani‘, participarà en la trobada cultural Inter Redes, organitzat per la Fundació Anna Lindh (FAL). L’activitat tindrà lloc entre els dies 9 i 13 d’abril a la ciutat marroquina de Taroundant. La FAL és una entitat participada i finançada per més de 40 països euromediterranis que busca apropar les persones com a mitjà per promoure el diàleg entre cultures i el respecte per la diversitat. Sota el lema «L’art com a transformació social«, la trobada té com a objectiu promoure la interculturalitat a través de l’art, donar a conèixer el treball de diverses organitzacions de la Mediterrània i formular i intercanviar bones pràctiques[…]