Mostra Viva a Taroudant, Marroc

IEMED-FAL-TaroudantL’associació ciutadana ‘Mostra Viva / Cinema del Mediterrani‘, participarà en la trobada cultural Inter Redes, organitzat per la Fundació Anna Lindh (FAL). L’activitat tindrà lloc entre els dies 9 i 13 d’abril a la ciutat marroquina de Taroundant. La FAL és una entitat participada i finançada per més de 40 països euromediterranis que busca apropar les persones com a mitjà per promoure el diàleg entre cultures i el respecte per la diversitat.

Sota el lema «L’art com a transformació social«, la trobada té com a objectiu promoure la interculturalitat a través de l’art, donar a conèixer el treball de diverses organitzacions de la Mediterrània i formular i intercanviar bones pràctiques relatives al paper de l’art en els processos de canvi social als països euromediterranis. Per aquesta raó, l’art serà present en totes les seves formes d’expressió (plàstica, teatre, mim, cinema, etc.) I també a través de tallers, conferències i taules rodones.

Mostra Viva presentarà en Taroundant un audiovisual amb el resum de les seves activitats durant l’any 2013 a la ciutat de València (cinema, música, poesia, arts plàstiques i gastronomia), i obrirà una nova línia de col·laboració amb joves creadors a la Mediterrània, que veurà la llum en els projectes de l’edició de 2014. L’associació Mostra Viva/Cinema del Mediterrani està patrocinada, entre altres entitats, per l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània i per la Universitat de València.IEMED-FAL-Taroudant
La asociación ciudadana ‘Mostra Viva/Cinema del Mediterrani’, participará en el encuentro cultural Inter Redes, organizado por la Fundación Anna Lindh (FAL). La actividad se celebrará entre los días 9 y 13 de abril en la ciudad marroquí de Taroundant. FAL es una entidad participada y financiada por más de 40 países euromediterráneos que busca acercar a las personas como medio para promover el diálogo entre culturas y el respeto por la diversidad.

Bajo el lema “El arte como transformación social”, el encuentro tiene como objetivo promover la interculturalidad a través del arte, dar a conocer el trabajo de diversas organizaciones del Mediterráneo y formular e intercambiar buenas prácticas relativas al papel del arte en los procesos de cambio social en los países euromediterráneos. Por esta razón, el arte estará presente en todas sus formas de expresión (plástica, teatro, mimo, cine, etc.) y también a través de talleres, conferencias y mesas redondas.

Mostra Viva presentará en Taroundant un audiovisual con el resumen de sus actividades durante el año 2013 en la ciudad de Valencia (cine, música, poesía, artes plásticas y gastronomía), y abrirá una nueva línea de colaboración con jóvenes creadores en el Mediterráneo, que verá la luz en los proyectos de la edición de 2014. La asociación Mostra Viva/Cinema del Mediterrani está patrocinada, entre otras entidades, por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo y por la Universidad de Valencia.