La unió fa la escena

La unió fa la escena

35 companyies i professionals independents de València uneixen esforços en Comitè Escèniques

 Valencia 26 FEB 2014 – 14:35 CET

Artistes i promotors de Comitè Escèniques, reunits en Espai Inestable / TANIA CASTRO

Són companyies i creadors que han revolucionat l’escena de les arts escèniques a València. Se’ls etiqueta d’ alternatius, independents o petits. Moltes vegades són ignorats des d’instàncies institucionals, però han aconseguit crear a la ciutat, tot i les múltiples dificultats econòmiques, un interessant circuit fora del públic on es combina el talent i les ganes d’expressar i d’explicar a la seva manera. Són 35 companyies i creadors, que aglutinen més d’un centenar d’artistes i que ara s’han unit en l’associació Comitè Escèniques (Creadors i Creadors d’Arts Escèniques Contemporànies).

Desenes de directors, promotors, actors, actrius, músics o ballarines han participat en la presentació d’aquesta nova plataforma aquest matí de dimecres a l’Espai Inestable de València. El propòsit és » unir forces, propiciar la trobada, l’intercanvi i la cooperació». I «dignificar» el seu art. Des de l’any 2000, han aportat a l’arts escèniques al voltant de 200 produccions, moltes d’elles premiades i amb bona acollida de públic.

Entre les companyies i artistes es troben El pont flotant, Espai Inestable, A tiro hecho (que va actuar en la representació), Cia Eva Zapico, Cia Maribel Bravo, Bramant Teatre, Carme Teatre, Maquinant Teatre (també va fer una breu representació), Patricia Pardo, Teatro Círculo o Teatres de la llum.

Amb aquesta unió, les companyies pretenen unificar criteris en diversos àmbits, com el de la gestió, i dur a terme accions de visibilització conjunta. El Comitè busca a més fomentar els intercanvis artístics i tallers en col·laboració, encaminats a «afavorir una comunicació intergeneracional que enriqueixe i fomente la creativitat».

Les seues decisions es prendran mitjançant la celebració de manera periòdica de reunions en què es debatrà de manera conjunta i participativa els plans per al Comitè.

Un dels seus integrants ha manifestat que tot i que encara no hi ha un programa d’actuació completament definit, l'»important» d’aquest acte és que s’han unit i ha afegit que és una resposta a la situació actual de les petites companyies, que troben considerables dificultats per a l’exhibició de les seues obres.

Els responsables han reiterat a més la seva actitud » oberta» a noves incorporacions de les companyies que ho desitgin, ja esperen que l’associació creixi amb el temps. De fet, es preveu establir contactes amb companyies de Castelló i Alacant, encara que ara l’associació se circumscriu sobretot a la ciutat de València.

La unión hace la escena

35 compañías y profesionales independientes de Valencia aúnan esfuerzos en Comité Escèniques

 Valencia 26 FEB 2014 – 14:35 CET

Artistas y promotores de Comité Escèniques, reunidos en Espacio Inestable / TANIA CASTRO

Son compañías y creadores que han revolucionado la escena de las artes escénicas en Valencia. Se les etiqueta de alternativos, independientes o pequeños. Muchas veces son ignorados desde instancias institucionales, pero han logrado crear en la ciudad, a pesar de las múltiples dificultades económicas, un interesante circuito fuera de lo público donde se combina el talento y las ganas de expresar y de contar a su manera. Son 35 compañías y creadores, que aglutinan a más de un centenar de artistas y que ahora se han unido en la asociación Comité Escèniques (Creadors i Creadores d’Arts Escèniques Contemporànies).

Decenas de directores, promotores, actores, actrices, músicos o bailarinas han participado en la presentación de esta nueva plataforma esta mañana del miércoles en el Espacio Inestable de Valencia. El propósito es «aunar fuerzas, propiciar el encuentro, el intercambio y la cooperación». Y «dignificar» su arte. Desde el año 2000, han aportado a la artes escénicas alrededor de 200 producciones, muchas de ellas premiadas y con buena acogida de público.

Entre las compañías y artistas se encuentran El pont flotant, Espacio Inestable, A tiro hecho (que actuó en la representación), Cia Eva Zapico, Cia Maribel Bravo, Bramant Teatre, Carme Teatre, Maquinant Teatre (también hizo una breve representación), Patricia Pardo, Teatro Círculo o Teatres de la llum.

Con esta unión, las compañías pretenden unificar criterios en diversos ámbitos, como el de la gestión, y llevar a cabo acciones de visibilización conjunta. El Comitè busca además fomentar los intercambios artísticos y talleres en colaboración, encaminados a «favorecer una comunicación intergeneracional que enriquezca y fomente la creatividad».

Sus decisiones se tomarán mediante la celebración de manera periódica de reuniones en las que se debatirá de forma conjunta y participativa los planes para el Comitè.

Uno de sus integrantes ha manifestado que aunque todavía no hay un programa de actuación completamente definido, lo «importante» de este acto es que se han unido y ha añadido que es una respuesta a la situación actual de las pequeñas compañías, que encuentran considerables dificultades para la exhibición de sus obras.

Los responsables han reiterado además su actitud «abierta» a nuevas incorporaciones de las compañías que lo deseen, pues esperan que la asociación crezca con el tiempo. De hecho, se prevé entablar contactos con compañías de Castellón y Alicante, aunque ahora la asociación se circunscribe sobre todo a la ciudad de Valencia.

La unión hace la escena

35 compañías y profesionales independientes de Valencia aúnan esfuerzos en Comité Escèniques

 Valencia 26 FEB 2014 – 14:35 CET

Artistas y promotores de Comité Escèniques, reunidos en Espacio Inestable / TANIA CASTRO

Son compañías y creadores que han revolucionado la escena de las artes escénicas en Valencia. Se les etiqueta de alternativos, independientes o pequeños. Muchas veces son ignorados desde instancias institucionales, pero han logrado crear en la ciudad, a pesar de las múltiples dificultades económicas, un interesante circuito fuera de lo público donde se combina el talento y las ganas de expresar y de contar a su manera. Son 35 compañías y creadores, que aglutinan a más de un centenar de artistas y que ahora se han unido en la asociación Comité Escèniques (Creadors i Creadores d’Arts Escèniques Contemporànies).

Decenas de directores, promotores, actores, actrices, músicos o bailarinas han participado en la presentación de esta nueva plataforma esta mañana del miércoles en el Espacio Inestable de Valencia. El propósito es «aunar fuerzas, propiciar el encuentro, el intercambio y la cooperación». Y «dignificar» su arte. Desde el año 2000, han aportado a la artes escénicas alrededor de 200 producciones, muchas de ellas premiadas y con buena acogida de público.

Entre las compañías y artistas se encuentran El pont flotant, Espacio Inestable, A tiro hecho (que actuó en la representación), Cia Eva Zapico, Cia Maribel Bravo, Bramant Teatre, Carme Teatre, Maquinant Teatre (también hizo una breve representación), Patricia Pardo, Teatro Círculo o Teatres de la llum.

Con esta unión, las compañías pretenden unificar criterios en diversos ámbitos, como el de la gestión, y llevar a cabo acciones de visibilización conjunta. El Comitè busca además fomentar los intercambios artísticos y talleres en colaboración, encaminados a «favorecer una comunicación intergeneracional que enriquezca y fomente la creatividad».

Sus decisiones se tomarán mediante la celebración de manera periódica de reuniones en las que se debatirá de forma conjunta y participativa los planes para el Comitè.

Uno de sus integrantes ha manifestado que aunque todavía no hay un programa de actuación completamente definido, lo «importante» de este acto es que se han unido y ha añadido que es una respuesta a la situación actual de las pequeñas compañías, que encuentran considerables dificultades para la exhibición de sus obras.

Los responsables han reiterado además su actitud «abierta» a nuevas incorporaciones de las compañías que lo deseen, pues esperan que la asociación crezca con el tiempo. De hecho, se prevé entablar contactos con compañías de Castellón y Alicante, aunque ahora la asociación se circunscribe sobre todo a la ciudad de Valencia.