Vicent Tamarit i Giovanna Ribes al front de Mostra Viva

L’Associació Ciutadana va fixar objectius per al 2014 i va triar la seva junta directiva.

Mostra Viva va néixer com a resposta al tancament, per part de l’Ajuntament de València, de la Mostra de València, un festival amb 35 anys d’història. Va sorgir perquè un grup de ciutadans van pensar que és més necessari que mai donar suport al cinema, la música, la poesia… en definitiva la cultura, que és expressió de llibertat, dels països que comparteixen el Mare Nostrum. I van decidir organitzar-la de la manera més oberta i participativa possible: com una associació ciutadana sense lligams amb els poders públics.

El primer objectiu era demostrar que si es vol, es pot. I per això, entre el 29 d’octubre i el 3 de novembre, l’equip promotor va constatar que amb il·lusió, el suport desinteressat d’un grapat d’institucions culturals i la resposta activa de la ciutadania, és possible tornar a convertir València en un lloc de trobada, reflexió i festa.

Mentrestant l’associació va anar superant els tràmits administratius en el registre d’associacions de la Comunitat Valenciana i va convocar la seua assemblea constituent el divendres 20 de desembre.

El balanç de Mostra Viva 2013 i les propostes per Mostra Viva 2014 van ocupar la primera part de l’assemblea. La valoració del que s’ha fet no es pot fer en comparació amb les expectatives personals, sinó en funció dels objectius establerts en el seu moment. El primer objectiu era organitzar unes jornades modestes però representatives de l’esperit originari de la Mostra, i s’ha complert amb éxit: la resposta de cineastes, músics, poetes, fotògrafs, artistes, associacions, restaurants i locals d’oci ha superat la previsió inicial. Entre els objectius aconseguits figura rescatar la bona imatge de la Mostra, canalitzar la col·laboració de persones i associacions, i convocar a la participació en les activitats desenvolupades. I tot això amb el treball voluntari de l’equip i amb escassíssims recursos econòmics. Entre les conclusions del balanç estan tot un seguit d’aspectes que han de millorar, des del número i selecció de les activitats a realitzar, fins al millor aprofitament de l’enorme potencial de col·laboració d’associats i amics.

Respecte a Mostra Viva 2014 el compromís és mantenir un calendari d’activitats puntuals al llarg de les estacions de l’any, reforçar la convocatòria de Nous Creadors i confluir en una nova trobada de cinema, música, poesia, art i gastronomia a la tardor. Una de les primeres tasques serà elaborar una memòria de Mostra Viva 2013 que servisca de carta de presentació per a la sol·licitud d’ajudes nacionals i internacionals per garantir la continuïtat de la fita.

L’aprovació dels estatuts i la quota dels socis (10 euros al mes la quota normal i 5 euros la reduïda) va ocupar la segona part de l’assemblea. Per a l’elecció de la junta directiva, es va presentar una llista inicial a la qual es van anar incloent altres noms fins a un total de 14 membres, aprobada per uninimitat.

Vicent Garcés va ser elegit president d’honor, Vicent Tamarit president i Giovanna Ribes vicepresidenta. Vicent Gregori actuarà com a secretari i Natacha Blay com a tresorera. Jose María Álvarez, Oriol Caballé, Maria Colomer, Eugeni Gregori, Maite Ibáñez, Antonio Llorens, Laura Pérez, Ana Robert i Santo Juan, com a vocals, completen la junta.

Vicent Garcés 

Vicent_Garcés01

Nascut al novembre de 1946 a Llíria (València). Com a regidor de l’Ajuntament de Valencia, va ser President de les primeres edicions de la Mostra de Cinema del Mediterrani.

Ha estat professor a la Universitat Politècnica de València i a la Universitat de València. També ha estat Diputat Provincial de València i Diputat del Parlament Valencià.

Ha estat President d’AGTER (Association pour l’ Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources Naturelles-París, França) i del CERAI (Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional- València). Ha estat Director de continguts de les series audiovisuals Los latidos de la Tierra i Retratos en los confines del mundo.

És Membre del Consell Consultiu de l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània (ACM). Portantveu del corrent d’opinió Esquerra Socialista – PSOE i Diputat al Parlament Europeu.

Vicent Tamarit

vicente_tamaritNascut a València, Vicent Tamarit Rius és escriptor, director i productor de cinema i televisió. Va començar la seua carrera a Anglaterra, va continuar a Madrid i Barcelona, per tornar després a València. Té diverses pel·lícules en el seu haver, incloent Un funcionario (1991) i El Hombre de la Nevera (1993). Va ser productor executiu i consultor de diverses produccions audiovisuals, així com a guionista i director de Canal 9 – RTVV. Des de l’obertura dels estudis de Ciutat de la Llum a Alacant, ha desenvolupat diverses produccions internacionals. Entre 2001 i 2005, va ser professor al Departament de Mitjans de la Universitat Politècnica de València, i president de la Federació Valenciana de l’Audiovisual (2005-2009). El 2013 ha acabat el documental L’Horta al costat de casa.

 Giovanna Ribes

GIOVANNA RIBES_03Licenciada en Filologia Anglogermànica. Tècnic en Operacions d’Imatge i So. Media Production Services, London. International Film and Television Workshops. Rockport, Maine, USA. Escola de Cinema, San Antonio de los Baños, Cuba. Becada per al II LATC USA Film Industry Immersion Program: Focus On- Los Angeles. Professora Agregada d’IES. Membre fundadora de Dones en Art, associada a CIMA, ADCV i PAV, Vice-presidenta del Clúster Audiovisual Valencià i Directora del Festival Internacional Dona i Cinema – Octubre Dones, ha col·laborat amb diversos festivals com MICICE, Premis Tirant i Alzinema. Amb la seva productora Tarannà Films ha coproduït i portat a terme projectes propis com a directora i guionista i d’ altres com: Cuba: Blanco y NegroTodas Íbamos a Ser ReinasEl Sueño TemerarioTemerarioLa Sinfonía de las GrúasAbanico RojoSolitudNotas Discontinuas de MéxicoManuela Ballester: el llanto airadoLa Torre de BabelKim & Co, Tierra sin MalEl último guión: Buñuel en la Memoria o Un Suave Olor a Canela.La Asociación Ciudadana fijó objetivos para 2014 y eligió su junta directiva.

 

Mostra Viva nació como respuesta al cierre, por parte del Ayuntamiento de Valencia, de la Mostra de Valencia, un festival con 35 años de historia. Surgió porque un grupo de ciudadanos pensaron que es más necesario que nunca apoyar el cine, la música, la poesía… en definitiva la cultura, que es expresión de libertad, de los países que comparten el Mare Nostrum. Y decidieron organizarla de la manera más abierta y participativa posible: como una asociación ciudadana sin ataduras con los poderes públicos.

El primer objetivo era demostrar que si se quiere, se puede. Y por eso, entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, el equipo promotor constató que con ilusión, el apoyo desinteresado de un puñado de instituciones culturales y la respuesta activa de la ciudadanía, es posible volver a convertir Valencia en un lugar de encuentro, reflexión y disfrute.

Mientras tanto la asociación fue superando los trámites administrativos en el registro de asociaciones de la Comunidad valenciana y convocó su asamblea constituyente el viernes 20 de diciembre.

El balance de Mostra Viva 2013 y las propuestas para Mostra Viva 2014 ocuparon la primera parte de la asamblea. La valoración de lo realizado no puede hacerse en comparación con las expectativas personales, sino en función de los objetivos establecidos en su momento. El primer objetivo era organizar unas jornadas modestas pero representativas del espíritu originario de la Mostra, y se ha cumplido con creces: la respuesta de cineastas, músicos, poetas, fotógrafos, artistas, asociaciones, restaurantes y locales de ocio ha superado la previsión inicial. Entre los objetivos alcanzados figura rescatar la buena imagen de la Mostra, encauzar la colaboración de personas y asociaciones, y convocar a la participación en las actividades desarrolladas. Y todo ello con el trabajo voluntario del equipo y con escasísimos recursos económicos. Entre las conclusiones del balance están toda una serie de aspectos que deben mejorar, desde el número y selección de las actividades a realizar, hasta el mejor aprovechamiento del enorme potencial de colaboración de asociados y amigos.

Respecto a Mostra Viva 2014 el compromiso es mantener un calendario de actividades puntuales a lo largo de las estaciones del año y confluir en un nuevo encuentro de cine, música, poesía, arte y gastronomía en el otoño. Una de las primeras tareas será elaborar una memoria de Mostra Viva 2013 que sirva de carta de presentación para la solicitud de ayudas nacionales e internacionales para garantizar la continuidad de la cita.

La aprobación de los estatutos y la cuota de los socios (10 euros al mes la cuota normal y 5 euros la reducida) ocupó la segunda parte de la asamblea. Para la elección de la junta directiva, se presentó una lista inicial a la que se fueron incluyendo otros nombres hasta un total de 14 miembros.

Vicent Garcés fue elegido presidente de honor, Vicent Tamarit presidente y Giovanna Ribes vicepresidenta. Vicent Gregori actuará como secretario y Natacha Blay como tesorera. Jose María Álvarez, Oriol Caballé, María Colomer, Eugeni Gregori, Maite Ibañez, Antonio Llorens, Laura Pérez, Ana Robert y Santo Juan, como vocales, completan la junta.

Vicent Garcés. 
Vicent_Garcés01Nacido en noviembre de 1946 en Lliria (Valencia). Como concejal del ayuntamiento de Vlencia, fue presidente de las primeras ediciones de Mostra de Valencia. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad de Valencia.

Ha sido Presidente d’AGTER (Association pour l’Amélioration de la Gouvernance de la Terra, de l’EAU et des Ressources Naturelles – París – Francia; i de CERAI (Centre d’Estudis i d’Agricultura Internacional – València). Ha sedo Director de contenidos de las series audiovisuales Los latidos de la Tierra y Retratos en los confines del mundo. Es miembro del Consejo Consultivo de la Assamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (ACM); portavoz de la corriente de opinión Izquierda Socialista – PSOE y diputado en el Parlamento Europeo.

Vicent Tamarit Rius

vicente_tamaritNacido en Valencia, Vicent Tamarit Rius es escritor, director y productor de cine y televisión. Comenzó su carrera en Inglaterra, continuó en Madrid y Barcelona,  para volver después a en Valencia. Tiene varias películas en su haber, incluyendo un Funcionario (1991) y El Hombre de la Nevera (1993). Fue productor ejecutivo y consultor de diversas producciones audiovisuales, así como guionista y director de Canal 9 -RTVV. Desde la apertura de los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante, ha desarrollado varias producciones internacionales. Entre 2001 y 2005, fue profesor en el Departamento de Medios de la Universidad Politécnica de Valencia, y presidente de la Federació Valenciana del Audiovisual (2005-2009). En 2013 ha terminado el documental La Huerta a la vuelta de la esquina.

Giovanna Ribes

GIOVANNA RIBES_03Licenciada en Filología Anglogermanica. Técnico en Operaciones de Imagen y Sonido. Media Production Services, London. International Film and Television Workshops. Rockport, Maine.USA. Escuela de Cine, San Antonio de los Baños. Cuba. Becada para el II LATC USA Film Industry Immersion Program: Focus On- Los Angeles. Profesora Agregada de IES. Miembro fundadora de Dones en Art, asociada a CIMA, ADCV y PAV, Vice-presidenta del Clúster Audiovisual Valenciano y Directora del Festival Internacional Dona i Cinema – Octubre Dones, ha colaborado con diversos festivales como MICICE, Premis Tirant y Alzinema. Con su productora Tarannà Films ha coproducido y llevado a cabo proyectos propios como directora y guionista y de otros como: Cuba: Blanco y Negro, Todas Íbamos a Ser Reinas, El Sueño Temerario, Temerario, La Sinfonía de las Grúas, Abanico Rojo, Solitud, Notas Discontinuas de México, Manuela Ballester: el llanto airado, La Torre de Babel, Kim & Co, Tierra sin Mal, El último guión: Buñuel en la Memoria o Un Suave Olor a Canela.La Asociación Ciudadana fijó objetivos para 2014 y eligió su junta directiva.