Cartells de la Mostra Carteles de la MostraCarteles de la Mostra

Mostra Viva-cartelistas

Els autors de cartells de les primeres Mostres fan memòria del seu significat

A la taula rodona d’avui, moderada per María Colomer, Artur Heras i Jordi Ballester han compartit amb els espectadors la seua visió de la Mostra com a creadors plàstics. Han explicat com, als anys 80, es van acostar a la Mostra en les seves primeres edicions i d’on van treure la seva inspiració per a aquells cartells, i en particular com la palmera va anar convertin-se en la icona del festival.

Al llarg del debat han ofert un repàs sobre la història dels cartells des de l’època clàssica, a principi de segle, fins al present i s’han aventurat les, a la seua manera de veure, perspectives de futur.

En una irònica reflexió sobre la mercantilització del seu art, Jordi Ballester reflexionava: «Nosaltres podem interpretar la Guerra Civil a través dels seus icònics cartells, els homes del futur ens interpretaran a través de pamflets de propaganda i cartells publicitaris?»

Mostra Viva-cartelistasLos autores de carteles de las primeras Mostras hacen memoria de su significado

En la mesa redonda de hoy, moderada por María Colomer, Artur Heras y Jordi Ballester han compartido con los espectadores su visión de la Mostra como creadores plásticos. Han explicado cómo, en los años 80, se acercaron a la Mostra en sus primeras ediciones y de dónde sacaron su inspiración para aquellos carteles. Y en particular como la palmera se fue convirtiendo en el icono del festival.

A lo largo del debate han ofrecido un repaso sobre la historia de los carteles desde la época clásica, a principio del siglo XX, hasta el presente y han aventurado las, a su modo de ver, perspectivas de futuro.

En una irónica reflexión sobre la mercantilización de su arte Jordi Ballester reflexionaba: «Nosotros podemos interpretar la Guerra Civil a través de sus icónicos carteles, ¿los hombres del futuro nos interpretarán a través de panfletos de propaganda y carteles publicitarios?»